Какво е HR Advocate?

Вашият съветник по въпросите свързани с управлението на работното място

Кои сме ние?

HR Advocate е проект на Българска Консултантска Група (Бългериан Кансълтинг Груп ЕООД).

Използвахме тази игра на думи (Advocate – Адвокат), за да опишем нашия холистичен подход към проблемите на човешките ресурси и работното място като по-общо понятие. 

Всички живеем и работим във все по-комплексна и динамична среда – от една страна изискванията към работодателите стават все по-сериозни, както нормативни, така и пазарни (липса на кадри с необходимите умения, нови технологии, мобилност и свързаност), а от друга бизнес средата става все по-комплексна като се добавят все по-нови компоненти и променливи (ТРЗ и “benefit package”, трудова медицина, мотивация, законови изисквания, ергономичност, work-life balance, дистанционна работа, управление на конфликти, социална отговорност и т.н.). Всяко едно от споменатите понятия и елементи на работното място добавя комплексност и сложност.

Именно успешната работа в тази среда е задача на HR Advocate – това всъщност е нашата уникална екосистема, която обединява опита на специалисти от различни области заети с управлението на работното място като основно понятие във всяка една организация. Ние определяме именно работното място като основен елемент на всяка една организационна структура, защото всеки ценен кадър, всеки човешки ресурс има нужда именно от добро и уютно място, за да даде максимума от себе си. За нас понятието “Работно място” обхваща всеки аспект на едно трудово правоотношение – от подбора през трудовата дейност до прекратяването. 

Точно това сме се постарали да организираме с HR Advocateсъветник и доверен партньор, който адекватно и в тяхната комплексност и цялост адресира нуждите и проблемите свързани с управлението на човешките ресурси. 

Свържете се с нас

и получете професионално съдействие по отношение на Вашите трудово-правни казуси

© 2020 HRadvocate.eu | Уеб сайт от SEOMAX