Трудова документация

ТРУДОВА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пълната и изрядна трудова документацията е основата за едно добро работно място
Трудова документация

Познаваме трудовото законодателство в България в цялост и пълнота

Трудова документация

Обезпечаваме процеса по назначаване на служители и подготовката на цялата трудова документация

Трудова документация

Успешно приключване и законосъобразно прекратяване на трудови правоотношения

Трудова документация

Нашите колеги познават трудовото законодателство в детайл, което осигурява необходимата стабилна основа за изготвянето и оформянето на пълна, изрядна и законосъобразна трудова документация. 

За да бъдат напълно защитени правата на по-слабата страна (служителите и работниците) в съвременния икономически живот законодателството обикновено е на страната на служителя, което дава възможност на недобросъвестни служители/работници да злоупотребяват с доверието на работодателя като не изпълняват своите трудови задължения или шиканират процеса по прекратяване на трудовото правоотношение. Последното често води до деморализация и на останалите служители, нарушаване на трудовата дисциплина като цяло и загуби за добросъвестните колеги и за работодателя. Решението на този проблем е именно изрядната трудова документация, в която отношенията между работодател и служител са ясно и недвусмислено уредени, като по този начин се осигурява спазване на закона и се ограничава възможността за злоупотреби и от двете страни. 

Комплексността и динамиката в днешните трудови правоотношения също така изискват да се използват всички възможности, които законът дава отношенията между страните да бъдат справедливо и точно уредени. Тъй като трудовото законодателство е изключително стриктно по отношение на правата на страните и всяко нарушение предполага сериозни санкции, изрядната трудова документация също така ограничава риска от неволни нарушения и последващите значителни финансови санкции. 

Свържете се с нас

и получете професионално съдействие при прегледа и изработката на изрядна и законосъобразна трудова документация

© 2020 HRadvocate.eu | Уеб сайт от SEOMAX