Управление на конфликти

УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Правилното управление на един конфликт е най-важното условие за неговото успешно разрешаване
Управление на конфликти

Процес на разрешаване на конфликтите

Управление на конфликти

Медиация

Управление на конфликти

Приложение на медиацията на работното място

Управление на конфликти

В днешно време, когато с помощта на социалните медии всеки може да се превърне в “журналист” и с негативните си коментари и публикации да стигне до огромна публика, управлението на конфликтите става все по-важна задача и това е особено вярно за работодателите. 

Според статистиките на Functional solutions, LLC, WMF:

  • 65% от проблемите в представянето на служителите идват от обтегнати отношения, а не от индивидуални слаби умения/мотивация;
  • Недобре управляваният конфликт на работното място е причина за 50% от доброволните напускания на ценни кадри; 
  • Недобре управляваният конфликт на работното място е причина за 90% от недоброволните напускания на ценни кадри;  

Именно поради тези причини нашият екип обръща сериозно внимание на управлението на конфликтите на работното място. На база на нашия опит един конфликт би могъл да бъде най-добре управляван чрез медиация

Но какво е медиация? – Медиацията е способ за доброволно разрешаване на спорове, при който страните се подпомагат от трето, неутрално и безпристрастно лице – медиатор, за постигане на взаимно приемливо споразумение. Това е доброволна и извънсъдебна процедура, която осигурява неутралност, безпристрастност, бързина и гъвкавост, ниски разходи и запазена репутация на страните. 

В нашия екип има колеги, които са обучени и сертифицирани медиатори и имат опит в разрешаването на конфликти и тяхното успешно приключване и уреждане.

  

Свържете се с нас

и получете професионално съдействие по отношение на ефективното управление на конфликтите във Вашата организация

© 2020 HRadvocate.eu | Уеб сайт от SEOMAX